Tuesday, June 27, 2017

பிறந்த நாள் வாழ்த்து - கந்தசாமி கஜேந்திரன்

(Wish from  - friends)

எமது தம்பிலுவில் இன்போ இணைக்குழு எம்மோடு இணைந்து   பணிபுரியும் தம்பிலுவில்-02 ஐ  சேர்ந்த கந்தசாமி கஜேந்திரன்  தனது 23  பிறந்த நாளினை  2017.06.27 இன்று கொண்டாடுகிறார் .

பிறந்த நாள் வாழ்த்து - செல்வன். விஜயன் சுவீட்சனன்

(Wish from  -  Family)

தம்பிலுவில்-02 ஆலையடி வீதியை சேர்ந்த திரு திருமதி விஜயன் நிரோஜினி தம்பதிகளின் செல்வப் புதல்வன் செல்வன். விஜயன் சுவீட்சனன் தனது 01வது பிறந்த நாளினை 2017.06.27 செவ்வாய்க்கிழமை இன்று தனது இல்லத்தில் கொண்டாட உள்ளார் .

Thursday, June 22, 2017

பிறந்த நாள் வாழ்த்து- விபுலானந்தன் (வினோ)

(Wish from  - Friends)

திருக்கோவில்  விநாயகபுரம்  ஐ  சேர்ந்த விபுலானந்தன் (வினோ)  தனது  பிறந்த நாளினை  2017.06.22 இன்று கொண்டாடுகிறார் .

Tuesday, June 20, 2017

பிறந்த நாள் வாழ்த்து - ஆறுமுகம் அர்ஜுநாத்

(Wish from  -  web Team)

எமது தம்பிலுவில் இன்போ இணைக்குழுவின் உறுப்பினரும், எம்மோடு இணைந்து   பணிபுரியும் தம்பிலுவில்-02 ஐ  சேர்ந்த ஆறுமுகம் அர்ஜுநாத்  தனது  பிறந்த நாளினை  2017.06.21 இன்று கொண்டாடுகிறார் .