Friday, October 27, 2017

பிறந்த நாள் வாழ்த்து - சுசிகரன் நிலுஜன்

 (Wish from  -friends)

தம்பிலுவில்-02 ஐ சேர்ந்த சுசிகரன் நிலுஜன் தனது 22வது பிறந்த நாளினை 2017.10.27 இன்று கொண்டாடுகிறார் .

Sunday, July 2, 2017

பிறந்த நாள் வாழ்த்து - செல்வன்.பிரசாந் ரதுமிதன்

தம்பிலுவில்-02  பிரதான வீதியை ஐ சேர்ந்த பிரசாந் நவப்பிரியா தம்பதிகளின் செல்வப் புதல்வன் செல்வன் பிரசாந் ரதுமிதன்  தனது 01வது பிறந்த நாளினை 2017.07.12 இன்று  தனது இல்லத்தில் கொண்டாட உள்ளார் .

பிறந்த நாள் வாழ்த்து - செல்வன்.சதீஸ்வரன் கய்சிகன்

தம்பிலுவில்-01  ஆதவன் வீதி(கனகநகர்), ஐ சேர்ந்த சதீஸ்வரன் குயிலி   தம்பதிகளின் செல்வப் புதல்வன் செல்வன் சதீஸ்வரன் கய்சிகன்  தனது 01வது பிறந்த நாளினை 2017.07.03 இன்று  தனது இல்லத்தில் கொண்டாட உள்ளார் .

பிறந்த நாள் வாழ்த்து - N.A. லோஜன்

(Wish from  - NR & Web Team)

எமது தம்பிலுவில் இன்போ இணைக்குழு எம்மோடு இணைந்து   பணிபுரியும் தம்பிலுவில்-02 ஐ  சேர்ந்த N.A. லோஜன் 
  தனது  பிறந்த நாளினை  2017.07.02 இன்று கொண்டாடுகிறார் .

Tuesday, June 27, 2017

பிறந்த நாள் வாழ்த்து - கந்தசாமி கஜேந்திரன்

(Wish from  - friends)

எமது தம்பிலுவில் இன்போ இணைக்குழு எம்மோடு இணைந்து   பணிபுரியும் தம்பிலுவில்-02 ஐ  சேர்ந்த கந்தசாமி கஜேந்திரன்  தனது 23  பிறந்த நாளினை  2017.06.27 இன்று கொண்டாடுகிறார் .

பிறந்த நாள் வாழ்த்து - செல்வன். விஜயன் சுவீட்சனன்

(Wish from  -  Family)

தம்பிலுவில்-02 ஆலையடி வீதியை சேர்ந்த திரு திருமதி விஜயன் நிரோஜினி தம்பதிகளின் செல்வப் புதல்வன் செல்வன். விஜயன் சுவீட்சனன் தனது 01வது பிறந்த நாளினை 2017.06.27 செவ்வாய்க்கிழமை இன்று தனது இல்லத்தில் கொண்டாட உள்ளார் .

Thursday, June 22, 2017

பிறந்த நாள் வாழ்த்து- விபுலானந்தன் (வினோ)

(Wish from  - Friends)

திருக்கோவில்  விநாயகபுரம்  ஐ  சேர்ந்த விபுலானந்தன் (வினோ)  தனது  பிறந்த நாளினை  2017.06.22 இன்று கொண்டாடுகிறார் .

Tuesday, June 20, 2017

பிறந்த நாள் வாழ்த்து - ஆறுமுகம் அர்ஜுநாத்

(Wish from  -  web Team)

எமது தம்பிலுவில் இன்போ இணைக்குழுவின் உறுப்பினரும், எம்மோடு இணைந்து   பணிபுரியும் தம்பிலுவில்-02 ஐ  சேர்ந்த ஆறுமுகம் அர்ஜுநாத்  தனது  பிறந்த நாளினை  2017.06.21 இன்று கொண்டாடுகிறார் .

Sunday, April 2, 2017

பிறந்த நாள் வாழ்த்து - செல்வன் ஜெயராஜ் ஹர்சித்

தம்பிலுவில்-02 அம்மன் கோவில் முன் வீதியை சேர்ந்த  ஜெயராஜ், நித்யா தம்பதிகளின் செல்வப் புதல்வன் செல்வன் ஜெயராஜ் ஹர்சித் தனது 08வது பிறந்த நாளினை 2017.04.03 இன்று  தனது இல்லத்தில் கொண்டாட உள்ளார் .

பிறந்த நாள் வாழ்த்து - சுந்தரமூர்த்தி பார்த்தீபன்

(Wish from  - Sayan & Narthanan  & web Team)

எமது தம்பிலுவில் இன்போ இணைக்குழுவின்  எம்மோடு இணைந்து ஆலோசகரான  பணிபுரியும் தம்பிலுவில்-02 ஐ  சேர்ந்த சுந்தரமூர்த்தி பார்த்தீபன்  தனது  பிறந்த நாளினை 2017.04.02 இன்று கொண்டாடுகிறார் .

Friday, March 17, 2017

பிறந்த நாள் வாழ்த்து - நாகராசா சதுர்த்தனன்

தம்பிலுவில்-02 ஐ சேர்ந்தவரும்  எமது இணையக்குழுவின் உறுப்பினருமான  நாகராசா சதுர்த்தனன்  தனது 17வது பிறந்த நாளினை 2017.03.18 இன்று கொண்டாடுகிறார் .

Thursday, February 16, 2017

பிறந்த நாள் வாழ்த்து- புவிராஜசிங்கம் சுபராஜ்

தம்பிலுவில்-02 ஐ  சேர்ந்த புவிராஜசிங்கம் சுபராஜ்  தனது 23வது பிறந்த நாளினை 2017.02.16 இன்று கொண்டாடுகிறார் .

Monday, February 6, 2017

திருமண வாழ்த்து - திரு.திருமதி.பிரசாந்தன் சோபா

திருமண வாழ்த்து - திரு.திருமதி.பிரசாந்தன் சோபா

Monday, January 30, 2017

பிறந்த நாள் வாழ்த்து- புவிராஜசிங்கம் விமல்ராஜ்தம்பிலுவில்-02 ஐ  சேர்ந்த புவிராஜசிங்கம் விமல்ராஜ்  தனது 29வது பிறந்த நாளினை 2017.01.30 இன்று கொண்டாடுகிறார் .